Ronse Swimming Club - homepage
Ronse Swimming Club
Ronse Swimming Club
Ronse Swimming Club
Ronse Swimming Club

πŸš¨πŸŠπŸΌβ€β™‚οΈ Results VJK 2019 πŸŠπŸΌβ€β™‚οΈπŸš¨

πŸš¨πŸŠπŸΌβ€β™‚οΈ Results VJK 2019 πŸŠπŸΌβ€β™‚οΈπŸš¨

Het VJK zit erop en we mogen spreken van een zeer geslaagd kampioenschap!! RSC doet het elk jaar beter en ook ik de breedte worden we sterker!!

- Robbe Eggermont (2008) zwom tijdens zijn eerste deelname op elk nummer een PB en behaalde op de 100m schoolslag een knappe 7de plaats πŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌ

- Nathan Van der Bruggen behaalde maar liefst 4 medailles dit weekend. 
πŸ₯ˆπŸ₯ˆπŸ₯ˆ3x zilver op de 200m vrije slag, 400m vrije slag en 100m vlinderslag
πŸ₯‰1x brons op de 100m vrije slag
Ook hij behaalde op elke nummer een PB en bevestigde zijn plaats in de top 3 van Vlaanderen bij de 12-jarigen πŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌ

- Pauline Vandepoorte (2006) zwom een beresterk weekend en bewees dat hard trainen loont!! Ze behaalde voor het derde jaar op rij de πŸ₯ˆzilveren medaille op de 400m vrije slag en 2 πŸ₯‰πŸ₯‰bronzen medailles op de 200m vrije slag en 400m wisselslag πŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌ

Met de reeds behaalde πŸ₯‡gouden en πŸ₯ˆzilveren medaille tijdens de lange afstanden sluiten we het VJK af met 9(!!) medailles:
1x πŸ₯‡
5x πŸ₯ˆπŸ₯ˆπŸ₯ˆπŸ₯ˆπŸ₯ˆ
3x πŸ₯‰πŸ₯‰πŸ₯‰

Proficiat zwemmers en trainers voor jullie prestaties!! Doe zo verder😁😁

#RSCistop #proudtobeRSC #RSC #vzf #swimming #vjk Stad RonseSportdienst Ronse PRESTAVIT Sport Lauwers IF-IT4U arena Water Instinct arena Racing #SportVlaanderen #SportersBelevenMeer

πŸ”œ 2e dag Oost Vlaams Criterium en VK 15+

 

πŸš¨πŸŠπŸΌβ€β™‚οΈ Results VJK 2019 πŸŠπŸΌβ€β™‚οΈπŸš¨

Meer nieuws

PrivacyverklaringFlockdesign